PRESIDENT

S Rakesh Kumar

VICE PRESIDENT

Dr. Anju Deepak

PTA executive committee

Ms Sree Lekshmi S L

Mr Suresh Kumar R

Ms Lekshmi A V

Ms Reshma Prakash

Ms Anupriya S

Mr Adarsh M G

Mr Sunit R

Ms Syama Sreekumar

Ms Sree Parvathy

Mr Arun Govind

Ms Merin Babu

Mr Abhilash A R

Ms Shruthi N

Ms Sindhu C

Ms Shruthi

Ms Rajana V R

Ms Biji Velayudhan Radha

Mr Jereesh Thomas

Ms Nikita Mary Cherian

Mr John Abraham

Ms Poulin Tania Feriah

Mr Rakhesh Kumar

Dr Rajesh S Pyngavil

Ms Ramola Joy

Ms Amalu Navas

Ms Sangeetha S

Mr Sumesh D S

Ms Abhaya S R

Ms Rekha Kamath

Mr Ramaswamy S

Ms Suja K K

Mr Sivakumar K R

Ms Remya Shree A R

Ms Tintu Sudeep Culas

Ms Gayatri Rajan

Ms Deepa Justin

Mr Renjith G Lathies

Dr Mukunda Gogoi

Ms Santhi R

Dr Anju Deepak

Mr Prasanth G

Ms Jasmin Philip

Maneesh M K

Ms Preethy Scaria

Ms Roshni Kochunni

Mr Kurian Abraham

Mr Renga Raj S

Mr S Arun Bose

Mr Gireesan Namboothiri

Mr Rahul Thampi

Dr Ashisit

Mr Ajmal A

Ms Deepa S

Ms Smitha C

Ms Merin George

Dr Joby John

Mr Sarath P A

Mr Rosh Kumar

Mr Sujit Prasanakumar

Ms Usha K K

Ms Vani K R

Mr Jobby Jacob

Ms Dhanya R S

Mr Babith Moses Wilby

Mr Abhilash Krishnan

Mr Sunil Narayana

Mr Sabu S Mohan

Ms Reena Sebastian

Ms Anupama V M

Mr Deleep Prasad Chandran

Mr Sankar Aniyan

Mr Mannarath Shylu

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
388522